Ayuntamiento de Reus. EDICTO sobre aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos del proceso de selección para la provisión en propiedad de seis plazas de auxiliar administrativo/a de la plantilla de personal funcionario, mediante el sistema

EDICTE sobre aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió en propietat de sis places d’auxiliar administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i torn lliure, incloses en les ofertes públiques d'ocupació (OPO) per als anys 2017 (4), 2018 (1) i 2022 (1), subjectes al procés d’estabilització. 

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022009961 de data 25 de maig de 2022 es va aprovar la modificació de les Ofertes Públiques d'Ocupació de l'Ajuntament de Reus per als anys 2018, 2019 i 2020 i s'aprovà l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2022.

Atès que en l'esmentada resolució s'inclouen sis places d'auxiliar administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Reus, incloses a les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPO) per als anys 2017 (4), 2018 (1) i 2022 (1), subjectes al procés d'estabilització.

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022022080 de data 15 de desembre de 2022 es van aprovar les Bases generals reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de la l'Ajuntament de Reus, incloses en les Ofertes Públiques d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, modificades per Decrets del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2023000799 de data 18 de gener de 2023 i número 2023002974 de data 17 de febrer de 2023.

Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022022170 de data 16 de desembre de 2022, s'aproven entre altres les bases específiques que han de regir el procés de selecció, procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i torn lliure, per a la provisió en propietat de sis places d'auxiliar administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Reus, incloses a les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPO) per als anys 2017 (4), 2018 (1) i 2022 (1), subjectes al procés d'estabilització.

Atès que les esmentades bases van ser publicades als butlletins oficials corresponents, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.

Atès que el termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el dia 2 de març de 2023.

Vist l'establert a l'article 54.e) del Decret núm. 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei dels ens locals i disposicions concordants i vistes les competències que estableix l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local i l'article 53.1.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Vist el disposat a l'apartat sisè del Decret d'alcaldia número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.

Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2023006008 de data 21 de març de 2023, s'ha resolt :

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió en propietat de sis places d'auxiliar administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Reus, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i torn lliure, incloses a les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPO) per als anys 2017 (4), 2018 (1) i 2022 (1), subjectes al procés d'estabilització, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i quedarà exposada al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Reus i a la web municipal www.reus.cat.

Hi ha un termini de 10 dies hàbils, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè les persones excloses puguin esmenar les deficiències o acompanyin els documents preceptius que n'han motivat l'exclusió. 

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:

Presidenta: Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)

Sra. Anna M. Cepeda Molero (suplent)

Vocals: Sra. Ana Belén Medina Reche (titular)

Sr. Pedro Blasco Chabaud (suplent)

Sr. Francisco Barreras Marin (titular)

Sr. Carlos Marco Domènech (suplent)

Sra. Carmen Fernández Gahete (titular)

Sra. Aurora Ceres Pires (suplent)

Secretari: Sr. Gerard Juanpere Toral (titular)

Sr. Antonio Arenas Rodríguez (suplent)

Quan es donin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho hauran de notificar a l'autoritat convocant. Per aquestes mateixes circumstàncies, els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal.

Reus, 22 de març de 2023 

Jaume Renyer Alimbau

Secretari General

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.