Ayuntamiento de Tarragona. ANUNCIO por el que se hacen públicas las convocatorias y bases específicas que deben regir los procesos de estabilización. Plazas de auxiliares administrativos, administrativos y otros

ANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries i les bases específiques que han de regir els processos d'estabilització.

El Tinent d'Alcalde, Coordinador de l'àrea de Serveis Generals i Govern obert, ha aprovat el següent:

- Resolució de 28 de novembre de 2022, modificada per resolució de 10 de gener de 2023, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de 42 places d'auxiliar d'administració general. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022, i posterior modificació publicada al BOP de Tarragona de 24 de gener de 2023.

- Resolució de 29 de novembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar d'administració general. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça d'administratiu/iva d'administració general. Bases publicades al BOP de Tarragona de 12 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places de tècnic/a superior de gestió local. Bases publicades al BOP de Tarragona de 14 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de quatre places de tècnic/a mitjà/ana de gestió local. Bases publicades al BOP de Tarragona de 14 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a en fiscalització. Bases publicades al BOP de Tarragona de 14 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a en serveis econòmics. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de desembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a en serveis econòmics. Bases publicades al BOP de Tarragona de 4 de gener de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de mestre/a d'adults. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de vint-i-set places de subaltern/a d'administració general, dues d'elles reservades a persones amb discapacitat intel·lectual. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de tres places d'arquitecte/a. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de bibliotecari/ària. Bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a en informàtica. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de saxofon. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de tenora i tible. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de violí. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de violoncel i música per educació especial. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de delineant/a. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de professor/a d'adults. Bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de tres places de tècnic/a de comunicació. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de novembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de dissenyador/a gràfic/a. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a d'acordió diatònic. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 14 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de música per educació infantil i per educació especial. Bases publicades al BOP de Tarragona de 21 de desembre de 2022.

- Resolució de 15 de desembre de 2022, modificada en resolució d'11 de gener de 2023, per la qual s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de tres places d'educadors/es de llars d'infants. Bases publicades al BOP de Tarragona de 22 de desembre de 2022, i posterior modificació publicada al BOP de Tarragona de 24 de gener de 2023.

- Resolució d'1 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça d'especialista en continguts multimèdia. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució d'1 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a analista en salut pública. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució d'1 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places de tècnic/a especialista de joventut. Bases publicades al BOP de Tarragona de 15 de desembre de 2022.

- Resolució de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a especialista de gestió cultural. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 15 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a especialista en informàtica. Bases publicades al BOP de Tarragona de 21 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places d'auxiliar de cartografia. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places d'auxiliar d'arxiu, una d'elles reservada a persones amb discapacitat. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places d'ajudant/a de serveis especials, una d'elles reservada a persones amb discapacitat. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal laboral fix, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a en medi ambient. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal laboral fix, pel sistema de concurs, d'una plaça d'agent d'ocupació i desenvolupament local. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal laboral fix, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a de dinamització cultural. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 9 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de guitarra. Bases publicades al BOP de Tarragona de 20 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de geògraf/a. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 14 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de piano i llenguatge musical. Bases publicades al BOP de Tarragona de 21 de desembre de 2022.

- Resolució de 15 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça mestre/a de llars d'infants. Bases publicades al BOP de Tarragona de 22 de desembre de 2022.

- Resolució de 14 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de mestre/a de música per educació infantil, llenguatge musical i piano. Bases publicades al BOP de Tarragona de 21 de desembre de 2022.

- Resolució de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de vuit places de tècnic/a d'inserció professional. Bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a de joventut. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, de dues places d'animador/a sociocultural. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs, d'una plaça de tècnic/a especialista de gestió econòmica de contractació, compres i subvencions. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a industrial. Bases publicades al BOP de Tarragona de 3 de gener de 2023.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent executiu/iva. Bases publicades al BOP de Tarragona de 3 de gener de 2023.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'animador/a sociocultural. Bases publicades al BOP de Tarragona de 3 de gener de 2023.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, modificada posteriorment en resolució de data 28 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a especialista de gestió cultural. Bases publicades al BOP de Tarragona de 4 de gener de 2023.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'enginyer/a. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 28 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'enginyer/a industrial. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de diplomat/ada en treball social. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'arqueòleg/loga. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, de tres places de tècnic/a especialista en joventut. Bases publicades al BOP de Tarragona de 30 de desembre de 2022.

- Resolució de 23 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de diplomat/ada en treball social. Bases publicades al BOP de Tarragona de 3 de gener de 2023.

- Resolució de 28 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça d'administratiu/iva d'administració general. Bases publicades al BOP de Tarragona de 4 de gener de 2023.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza als vint dies hàbils a partir de l'endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l'Estat.

Els anuncis successius relatius a aquestes convocatòries es publicaran únicament a la Seu electrònica de la corporació https://seu.tarragona.cat.

La convocatòria i les bases podran ser impugnades per les persones interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant l'Alcalde en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la última publicació oficial de l'anunci de la convocatòria o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la circumscripció del seu domicili, sempre que estigui dintre de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, segons la seva elecció, en el termini de dos mesos comptats, també, des de l'endemà de la data de la última publicació de l'anunci, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

 

Tarragona, 25 de gener de 2023

 

P. d.  

Jordi Olivan Arqués

Secretari general  

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.