Ayuntamiento de Creixell. ANUNCIO relativo a las bases y convocatoria del concurso oposición de dos plazas de agentes de Policía Local.

ANUNCI relatiu a les bases i la convocatòria del concurs oposició de dues places d'agents de Policia Local. 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17/01/2024, de l'Ajuntament de Creixell per la qual es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir dues places d'Agent de Policia Local de l'Ajuntament de Creixell, mitjançant sistema de concurs-oposició.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17/01/2024, s'han aprovat les bases i la convocatòria per cobrir dues places d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Creixell, mitjançant sistema de concurs-oposició, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

S'adjunten les bases que regiran la convocatòria: 

"BASES PER LA CONVOCATÒRIA DELS PROCES SELECTIU DE 2 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 

PRIMERA.- OBJECTE DE LES BASES

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C1, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Aquestes places han d'estar incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2023. L'Ajuntament, d'acord amb allò previst amb l'article 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, es reserva el dret d'augmentar el nombre de places a cobrir, en funció de l'aparició de noves vacants entre la data d'aprovació de les bases i la data d'inici de les proves.

L'esmentat augment només es pot produir abans del començament de les proves i amb la prèvia adopció de l'acord per part de l'Alcaldia o regidor delegat que aprovi l'increment de les places a cobrir.

A l'efecte del que preveu el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, l'Ajuntament podrà considerar els aspirants d'aquesta convocatòria que hagin superat el procés selectiu però no hagin obtingut alguna de les places de funcionari/a de carrera convocades, per a la provisió amb caràcter interí de les situacions establertes en l'article 31.2 de l'esmentat decret així com per les suplències que es derivin de situacions d'IT o per les derivades de la conciliació de la vida personal, familiar i professional. En cada nomenament de funcionari interí s'establiran les circumstàncies de cessament i en tot cas el període de durada de l'interinatge en els supòsits previstos en l'article 31.2 apartats b), c) i d).

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les Policies Locals, el Reglament del Cos, aprovat per l'Ajuntament i altres normes de caràcter legal o reglamentari i s'exerciran en règim d'incompatibilitat.

Aquesta convocatòria es regirà pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s'insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el text refós de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic (EBEP).

D'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allò que disposa l'esmentada Llei quant a la presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

En aquesta convocatòria es reserva el 40% de les places per a dones, d'acord amb les previsions de la nova disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, introduïda a l'esmentada norma mitjançant la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada en el DOGC número 8124, de 30 d'abril de 2020. En cas que aquestes places reservades quedin desertes s'acumularan a la resta de places del torn lliure.

L'adjudicació de les vacants convocades es realitzarà seguint una única llista final de les persones aspirants, atès l'ordre de puntuació obtinguda i els criteris, si escau, de reserva i de desempat legalment existents establerts a la base vuitena d'aquesta convocatòria.

Declarar el caràcter d'urgència en el procediment de selecció per cobrir les 2 places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Creixell mitjançant concurs- oposició lliure, segons l'establert a l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES

Naturalesa: Personal funcionari de carrera

Denominació: Agent de la Policia Local

Grup de Classificació: C1 ( Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 que el seu art. 36 Modifica la Llei 16/1991, de les policies locals art. 24.2 d)

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis Especials

Classe: Policia Local

Distribució de places: Places de convocatòria lliure.

Retribucions: Les retribucions dels/les aspirants que resultin seleccionats, seran les

corresponents al lloc de treball d'agent de la policia local.

Jornada: Jornada laboral especial de l'Ajuntament, amb la distribució horària segons

el quadrant de serveis.

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.