Ayuntamiento de Vandellòs y Hospitalet de l'Infant. EDICTO por el que se hace pública la aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2023. Plazas de auxiliar administrativo, conserje,...

EDICTE pel qual es fa pública l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2023. 

La Junta de Govern Local en sessió de l'1 de març de 2023 va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2023, que es concreta en la relació de vacants en la plantilla orgànica que es detallen seguidament: 

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA TORN PROMOCIÓ INTERNA 

Departament / Entitat

Denominació

Dotació

Grup

Règim

Titulació mínima requerida

Singularitat

Alcaldia

Cap de Comunicació

1

A1

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Secretaria

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Serveis econòmics

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Serveis econòmics

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Serveis econòmics

Tècnic d'Administració General

1

A1

F

Llicenciatura o Grau

Promoció interna

Atenció ciutadana

Responsable OMAC

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Atenció ciutadana

Aux. Administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Atenció ciutadana

Aux. Administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Recursos humans

Tècnic/a de Recursos Humans

1

A1

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Recursos humans

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

F

Graduat/da en Educació Secundària o equivalent

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Tecnologies info. i comunicació

Responsable TIC

1

C1

F

Batxillerat, tècnic/a sup., tècnic/a especialista, d'equivalent o superior

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Cultura i patrimoni

Tècnic/a de Cultura

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Ensenyament

Tècnic/a d'Ensenyament

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Obres i Serveis

Tècnic/a d'obra pública i serveis

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Urbanisme

Arquitecte/a

1

A1

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Urbanisme

Arquitecte/a tècnic

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Urbanisme

Tècnic/a d'activitats

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

Medi Ambient

Tècnic/a Medi Ambient

1

A2

F

Llicenciatura o Grau

Procés selectiu de canvi de règim jurídic del personal laboral (DA 24 LPGE 2023)

  

PERSONAL LABORAL 

Departament / Entitat

Denominació

Dotació

Grup

Règim

Titulació mínima requerida

Cultura i Patrimoni

Auxiliar Biblioteca

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Cultura i Patrimoni

Conserge

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Turisme i Comerç

Informador/a de temporada (Fix discontinu)

1

C1

L

Batxillerat, tècnic/a superior, tècnic/a especialista o un altre d'equivalent o superior

Turisme i Comerç

Informador/a de temporada (Fix discontinu)

1

C1

L

Batxillerat, tècnic/a superior, tècnic/a especialista o un altre d'equivalent o superior

Obres i Serveis

Aux. Administratiu/iva

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Obres i Serveis

Tractorista de temporada (Fix discontinu)

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Obres i Serveis

Tractorista de temporada (Fix discontinu)

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Obres i Serveis

Tractorista de temporada (Fix discontinu)

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de jardineria i forest

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària (Fix discontinu)

1

 

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària (Fix discontinu)

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial de residus i neteja viària (Fix discontinu)

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Medi ambient

Oficial Deixalleria

1

C2

L

Graduat Escolar, Graduat en Educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà o formació professional de primer grau o equivalent

Patronat municipal de les Llars Infants

Mestre/a

1

A2

L

Títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional (Decret 282/2006, de 4 de juliol)

Patronat municipal de les Llars Infants

Educador/a infantil

1

C1

L

Títol de tècnic superior en educació infantil, o qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional (Decret 282/2006, de 4 de juliol, reguladora de primer cicle d'EI)

Patronat municipal de les Llars Infants

Educador/a infantil

1

C1

L

Títol de tècnic superior en educació infantil, o qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional (Decret 282/2006, de 4 de juliol, reguladora de primer cicle d'EI)

Patronat municipal Mitjans Comunicació

Tècnic polivalent de TV

1

C1

L

Batxillerat, tècnic/a superior, tècnic/a especialista o un altre d'equivalent o superior

D'acord amb el que disposa l´article 57.2 del Decret 214/90, de 30 de  juliol s' exposa a informació pública pel termini de 15 dies hàbils. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació s´entendrà aprovat definitivament l'expedient sense necessitat d´ulterior acord.

 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 3 de març de 2023

 

M. Àngel Benedicto

Secretària general

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.