Consell Comarcal de la Conca de Barberà. ANUNCIO sobre una convocatoria excepcional del proceso de estabilización de personal laboral, por el sistema de concurso. Administrativos, auxiliares administrativos y otros.

ANUNCI sobre convocatòria excepcional del procés d'estabilització de personal laboral, pel sistema de concurs, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 9 de desembre de 2022, es publiquen íntegrament la convocatòria i les bases que han de regir la convocatòria del procés d'estabilització de personal laboral fix, per sistema de concurs, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 28 de desembre de 2022, es publica la correcció d'errades materials de les esmentades bases.

Les característiques de les places objecte d'estabilització d'aquesta convocatòria, són les següents:

 

PLAÇA 01.01.02 Administratiu/va Arxiu

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Administració General

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.01.02

Categoria: Administratiu/va

Grup professional: C1

Titulació exigible: Títol de Batxillerat, FP II, Cicle formatiu de grau superior o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.04.01.01 Tècnic/a Mitjà/ana Serveis Informàtics

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Informàtics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.04.01.01

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana informàtic/a

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.04.01.02 Tècnic/a Mitjà/ana Serveis Informàtics

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Informàtics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.04.01.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana informàtic/a

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.04.01.03 Tècnic/a Serveis Informàtics

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Informàtics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.04.01.03

Categoria: Tècnic/a auxiliar

Grup professional: C1

Titulació exigible: Títol de Batxillerat, FPII, Cicle formatiu de grau superior o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.05.01.05 Auxiliar Administratiu/iva de suport de Serveis Generals (RE)

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Generals

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.05.01.05

Categoria: Auxiliar Administratiu/iva

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de graduat en ESO, Graduat escolar, FP I, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: Sí

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.01.01 Tècnic/a Superior Benestar Social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.01.01

Categoria: Tècnic/a Superior

Grup professional: A1

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Llicenciatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.01.02 Educador/a Social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.01.02

Categoria: Educador/a Social

Grup professional: A2

Titulació exigible: Diplomatura en Educació Social o equivalent així com els professionals habilitats professionalment pel Col·legi d'Educadores i Educadors socials CEESC

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.01.04 Tècnic/a Mitjà/ana Programa d'inclusió social - PLIS

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.01.04

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.01.05 Auxiliar Administratiu/iva de Benestar social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.01.05

Categoria: Auxiliar Administratiu/iva

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de graduat en ESO, Graduat escolar, FP I, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.02.04 Treballador/a Social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.02.04

Categoria: Treballador/a Social

Grup professional: A2

Titulació exigible: Diplomatura en Treball Social o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.02.06 Treballador/a Social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.02.06

Categoria: Treballador/a Social

Grup professional: A2

Titulació exigible: Diplomatura en Treball Social o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.02.09 Educador/a Social

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Benestar Social

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.02.09

Categoria: Educador/a Social

Grup professional: A2

Titulació exigible: Diplomatura en Educació Social o equivalent així com els professionals habilitats professionalment pel Col·legi d'Educadores i Educadors socials CEESC

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.03.02 Tècnic/a Mitjà/ana Joventut

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Joventut

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.03.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.03.03 Administratiu/iva de Joventut

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Joventut

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.03.03

Categoria: Administratiu/iva

Grup professional: C1

Titulació exigible: Títol de Batxillerat, FP II, Cicle formatiu de grau superior o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06.03.04 Administratiu/iva de Cultura, Joventut i Part. Ciutadana

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Joventut

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06.03.04

Categoria: Administratiu/iva

Grup professional: C1

Titulació exigible: Títol de Batxillerat, FP II, Cicle formatiu de grau superior o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.01.07 Delineant

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Tècnics Urbanístics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.01.07

Categoria: Delineant

Grup professional: C1

Titulació exigible: FP II en projectes d'edificació o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.01.08 Delineant

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Tècnics Urbanístics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.01.08

Categoria: Delineant

Grup professional: C1

Titulació exigible: FP II en projectes d'edificació o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.01.09 Auxiliar Administratiu/iva Assistència Tècnica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Serveis Tècnics Urbanístics

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.01.09

Categoria: Auxiliar Administratiu/iva

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de graduat en ESO, Graduat escolar, FP I, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.01 Tècnic/a Mitjà/ana Medi Ambient

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.01

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.02 Tècnic/a Mitjà/ana Medi Ambient

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible: Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.05 Auxiliar Administratiu/iva Medi Ambient

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.05

Categoria: Auxiliar Administratiu/iva

Grup professional: C2

Titulació exigible: Títol de graduat en ESO, Graduat escolar, FP I, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Temps parcial

 

PLAÇA 01.07.02.06 Peó deixalleria

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.06

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.07 Peó deixalleria

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.07

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible: No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.08 Tècnic/a Mitjà/ana de gestió del Centre Comarcal Tractament Residus Municipals

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.08

Categoria: Tècnic/a mitjà/na

Grup professional: A2

Titulació exigible Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.08.01 Auxiliar administratiu/iva CCTRM

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.08.01

Categoria: Auxiliar administratiu/iva

Grup professional: C2

Titulació exigible Títol de graduat en ESO, Graduat escolar, FP I, Cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Temps parcial

 

PLAÇA 01.07.02.08.02 Peó especialista

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.08.02

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.08.02.01 Peó especialista (RE)

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.08.02.01

Categoria: Peó especialista

Grup professional: AP

Titulació exigible No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: Sí

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07.02.08.02.02 Peó especialista

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Medi Ambient

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07.02.08.02.02

Categoria: Peó

Grup professional: AP

Titulació exigible No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.08.01.01 Tècnic/a Mitjà/ana de Turisme i Consum

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Consum i Turisme

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.08.01.01

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Diplomatura en Turisme o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.08.01.02 Tècnic/a Mitjà/ana de Turisme

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Consum i Turisme

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.08.01.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Diplomatura en Turisme o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.08.01.03 Tècnic/a Mitjà/ana de Turisme

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Consum i Turisme

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.08.01.03

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Diplomatura en Turisme o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.08.02.02 Tècnic/a Mitjà/ana de Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.08.02.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ

PLAÇA 01.01 Tècnic/a Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.01

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.02 Tècnic/a Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.02

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.03 Tècnic/a Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.03

Categoria: Tècnic/a Mitjà/ana

Grup professional: A2

Titulació exigible Títol universitari de grau, Diplomatura o equivalent Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.06 Administratiu/iva de Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.06

Categoria: Administratiu/iva

Grup professional: C1

Titulació exigible Títol de Batxillerat, FP II, Cicle formatiu de grau superior o equivalent Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.07 Administratiu/iva de Promoció Econòmica

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.07

Categoria: Administratiu/iva

Grup professional: C1

Titulació exigible Títol de Batxillerat, FP II, Cicle formatiu de grau superior o equivalent Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

PLAÇA 01.08 Assistent de Serveis

Règim jurídic: laboral

Àrea/Unitat: Promoció Econòmica

Codi plantilla/ Codi Relació de llocs de treball: 01.08

Categoria: Assistent de serveis

Grup professional: AP

Titulació exigible No s'exigeix cap titulació prevista al sistema educatiu

Habilitació: DA 6a Llei 20/2021

Torn de reserva discapacitats: No

Jornada: Ordinària

 

El termini per presentar sol·licituds finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

 

Montblanc, 3 de gener de 2023

 

Luis Martín Montull

Secretari

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.