RESOLUCIÓN PRE/4126/2022, de 27 de diciembre, de modificación del anexo 1 de la Resolución PRE/3975/2022, de 16 de diciembre, de convocatoria de proceso selectivo mediante concurso-oposición para el acceso a la categoría de agente de la escala básica

RESOLUCIÓ PRE/4126/2022, de 27 de desembre, de modificació de l'annex 1 de la Resolució PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 643) (DOGC núm. 8816, de 20.12.2022).

Vist que la fase d'oposició del procés selectiu, regulat en la base 8 de l'annex 1 de la Resolució PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, preveu la realització de una prova de coneixements; una prova de personalitat; una prova d'aptitud física; una prova d'adequació psico-professional i una prova mèdica.

Atesa la previsió legal continguda en la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, sobre el caràcter i tipologia que han de tenir les proves selectives per a l'accés a cadascuna de les categories del Cos d'Agents Rurals, que estableix com a obligatòries les proves de capacitat física, mèdiques i psicotècniques.

Atesa la normativa bàsica aplicable als processos de selecció d'estabilització i vist l'Acord del grup de treball d'estabilització de l'ocupació pública i reducció de la temporalitat en relació amb el concurs oposició d'estabilització, ratificat en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya celebrada el 4 de novembre de 2022, es considera procedent la supressió de la prova de personalitat prevista en la base 8.1.2 del procés selectiu, així com la prova d'adequació psico-professional establerta a la base 8.1.4, els elements del qual seran valorats en la fase formativa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

D'acord amb l'anterior, en ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

—1 Modificar la base 8.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 643), que resta redactada de la manera següent:

“8.1 Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 60 punts i està constituïda per les proves següents:

- Primera prova: Test de coneixements i supòsit pràctic, tipus test.

- Segona prova: prova d'aptitud física.

- Tercera prova: prova mèdica.

- Quarta prova: prova de coneixements de llengua catalana.”

 

—2 Suprimir les bases 8.1.2 i 8.1.4 de l'annex 1 de la Resolució PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 643), de forma que la tercera prova passa a constituir la segona prova (prova d'aptitud física); la cinquena prova passa a constituir la tercera prova (prova mèdica) i la sisena prova passa a constituir la quarta prova (prova de coneixements de llengua catalana). Les referències a les diferents proves selectives s'han d'entendre fetes a la nova redacció de la base 8.1.

 

—3 Modificar la base 8.5.1 de l'annex 1 de la Resolució PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 643), que resta redactada de la manera següent:

“8.5.1. Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu obligatori i eliminatori d'una durada no superior a 530 hores lectives. En aquest curs s'avalua la capacitat i l'adequació de l'alumnat per posar en pràctica de manera integrada els coneixements adquirits, les habilitats, les destreses i les actituds amb els quals puguin desenvolupar satisfactòriament les funcions i tasques de la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.”

 

—4 Habilitar un nou termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu mitjançant concurs oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la convocatòria 643).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de desembre de 2022

 

Per atribució (Acord GOV/117/2022, de 7 de juny; DOGC núm. 8684, de 8.6.2022)

P. d. (Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre; DOGC núm. 8797, de 21.11.2022)

Direcció General de Funció Pública

 

P. s. (Resolució de 16 de novembre de 2022)

Alícia Corral Sola

Secretària d'Administració i Funció Pública

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.