Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (Barcelona). EDICTO sobre modificación de la oferta pública de estabilización 2022. 25 plazas de administrativo, 6 plazas de subalterno y otras...

EDICTE sobre modificació de l'oferta pública d'estabilització 2022.

El Ple de l'Ajuntament de Cornellà ha aprovat en sessió ordinària el 20 de juliol de 2022 la modificació de l'oferta d'ocupació pública 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, restant fixada en els termes següents:

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ D'ESTABILITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE RADFIODIFUSIÓ PER L'EXERCICI 2022

1. PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI

1.1 SISTEMA DE SELECCIÓ PER CONCURS

ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ADMINISTRATIU/VA

1.3.3/1.3.4/1.3.6

1.3.8/1.3.12/1.3.14

1.3.18/1.3.21/1.3.29

1.3.34/1.3.36/1.3.38

1.3.45/1.3.43/1.3.44

1.3.48/1.3.49/1.3.51

1.3.53/1.3.55/1.3.56

1.3.57/1.3.58/1.3.63

1.3.66/1.3.67/1.3.70

1.3.73/1.3.72/1.3.76

1.3.77/1.3.82/1.3.93

1.3.95/1.3.100/

1.3.107/1.3.117

Administratiu

C-1

37

 Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1.4.3/1.4.4/1.4.5

1.4.6

Auxiliar

C-2

4

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

SUBALTERN/A

1.5.6/1.5.8/1.5.10

1.5.13/1.5.14/1.5.19

1.5.21/1.5.24/1.5.25

1.5.28/1.5.32/1.5.36

1.5.42

Subaltern

AP

13

No es requereix titulació acadèmica

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ENGINYER/A INDUSTRIAL

1.1.11/1.1.14/1.1.15

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

3

Llicenciatura o Grau

ARQUITECTE/A

1.1.18/1.1.20

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

2

Llicenciatura o Grau

PSICÒLEG/A

1.1.51

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

1

Llicenciatura o Grau

EDUCACIÓ

1.1.53

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

1

Llicenciatura o Grau

GESTIÓ PÚBLICA

1.2.11/1.2.12

Tècnica/ Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

1.2.23/1.2.24

Tècnica/ Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

TREBALL SOCIAL

1.2.35/1.2.36

Tècnica/ Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

EDUCACIÓ

1.2.39

Tècnica/ Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

SISTEMES INFORMÀTICS

1.2.44

Tècnica/ Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

TÈCNIC/A EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA

1.6.2/1.6.5/1.6.8

Tècnica/ Tècnic/a Especialista

B

3

Títol de Tècnic Superior

SISTEMES INFORMÀTICS

1.3.145

Tècnica/Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

COMESES ESPECIALS

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

SALUT PÚBLICA

1.1.60/ 1.1.61

Comeses Especials

A-1

2

Llicenciatura o Grau

ACTIVITATS CULTURALS

1.2.58/ 1.2.57

Comeses Especials

A-2

2

Diplomatura o Grau

EDUCADOR/A INFANTIL

1.3.163/1.3.165

1.3.166/1.3.168

1.3.169/1.3.170

1.3.172

Comeses Especials

C-1

7

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1.3.178/1.3.181

1.3.183/1.3.185

1.3.186/1.3.187

1.3.188/1.3.190

1.3.191/1.3.195

1.3.197/1.3.198

1.3.199/1.3.200

Comeses Especials

C-1

14

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

ACTIVITATS ESPORTIVES

1.3.158/1.3.160

Comeses Especials

C-1

2

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

CUINER/A

1.4.118

Comeses Especials

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

1.2 SISTEMA DE SELECCIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ

ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ADMINISTRATIU/VA

1.3.1/1.3.7/1.3.10

1.3.11/1.3.13/1.3.20

1.3.24/1.3.25/1.3.27

1.3.30/1.3.32/1.3.35

1.3.39/1.3.42/1.3.46

1.3.50/1.3.64/1.3.79

1.3.86/1.3.89

1.3.104/1.3.110

1.3.111/1.3.143

1.3.115

Administratiu

C-1

25

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

SUBALTERN/A

1.5.4/1.5.7/1.5.18

1.5.22/1.5.29/1.5.33

Subaltern

AP

6

No es requereix titulació acadèmica

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ENGINYER/A INDUSTRIAL

1.1.13

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

1

Llicenciatura o Grau

ARQUITECTE/A

1.1.21/1.1.22

Tècnica/ Tècnic-a Superior

A-1

2

Llicenciatura o Grau

GESTIÓ PÚBLICA

1.2.8/1.2.9/1.2.13

Tècnica- Tècnic/a Mig

A-2

3

Diplomatura o Grau

TÈCNIC/A EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA

1.6.9

Tècnic/a- Tècnic/a Especialista

B

1

Títol de Tècnic Superior

SERVEIS ESPECIALS

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ACTIVITATS ESPORTIVES

1.3.159

Comeses Especials

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

EDUCADOR/A INFANTIL

1.3.162/1.3.167

1.3.171

Comeses Especials

C-1

3

Batxillerat o Tècnic Mig

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1.3.194/1.3.189

Comeses Especials

C-1

2

Batxillerat o Tècnic Mig

2. PERSONAL LABORAL

2.1 SISTEMA DE SELECCIÓ PER CONCURS

Grup Professional Tècnic/a Superior

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

COMUNICACIÓ

2.1.1

Tècnic/a Superior

A-1

1

Llicenciatura o Grau

INCLUSIÓ SOCIAL

2.1.4

Tècnic/a Superior

A-1

1

Llicenciatura o Grau

PSICÒLEG/A

2.1.9/ 2.1.12

Tècnic/a Superior

A-1

2

Llicenciatura o Grau

Grup Professional Tècnic/a Mig

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

TREBALL SOCIAL

2.2.3/2.2.7/2.2.8

2.2.9/2.2.10/2.2.11

2.2.12/2.2.13/2.2.14

2.2.15/2.2.16/2.2.17

2.2.18/2.2.19/2.2.20

Tècnic/ Mig

A-2

15

Diplomatura o Grau

GESTIÓ ESPORTIVA

2.2.26/2.2.27

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

DIVERSITAT

2.2.48

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

MEDIADOR/A CIUTADANES

2.2.49/2.2.50

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

DINAMITZADOR/A DIGITAL

2.2.55

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

FISIOTERAPEUTA

2.2.61/2.2.62

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

MESTRE

2.2.68/2.2.67

2.2.69/2.2.70 2.2.71

Tècnic/a Mig

A-2

5

Diplomatura o Grau

MESTRE PSICOMOTRICISTA

2.2.74

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

PROFESSOR/A MÚSICA

2.2.81/2.2.82/2.2.83

2.2.84/2.2.86/2.2.89

2.2.90/2.2.91

Tècnic/Mig

A-2

8

Diplomatura o Grau

EDUCACIÓ SOCIAL

2.2.33/2.2.34/2.2.37

2.2.38/2.2.40/2.2.44

2.2.45

Tècnic/Mig

A-2

7

Diplomatura o Grau

ACTIVITATS CULTURALS

2.2.102

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

Grup Professional Tècnic/a Auxiliar

PLAÇA

CODIS

CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

DISSENYADOR/A GRÀFIC

2.3.2

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

EDUCADOR/A INFANTIL

2.3.14/2.3.15/2.3.17

2.3.18/2.3.19/2.3.20

2.3.22/2.3.23

2.3.24/2.3.25/2.3.26

Tècnic/a Auxiliar

C-1

11

Batxillerat o Tècnic Mig

RELACIONS CIUTADANES

2.3.28

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

2.3.31

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

EDUCACIÓ

2.3.35

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

Grup Professional Auxiliar

PLAÇA

CODIS

CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

SERVEIS DE JOVENTUT

2.4.5

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

TREBALLADOR/A FAMILIAR

2.4.7/ 2.4.8./2.4.9

Auxiliar

C-2

3

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

2.4.10

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

TELEFONISTA- INFORMACIÓ

2.4.12

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

2.4.13/2.4.15

Auxiliar

C-2

2

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

ENCARREGAT/DA DE MANTENIMENT

2.4.16

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

ASSISTENT/A INFANTIL

2.4.27/2.4.28/2.4.29

2.4.30/2.4.31/2.4.33

2.4.34/2.4.35/2.4.36

2.4.39/2.4.40/2.4.79

Auxiliar

C-2

12

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

AUXILIAR DE SERVEIS A LA DONA

2.4.44

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

CUINER/A

2.4.46

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

Grup Professional Personal d'Oficis

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

OFICIAL 1ª JARDINER/A

2.4.57/2.4.59

Personal d'Oficis

C-2

2

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª PALETA

2.4.60/2.4.62/2.4.66/

2.4.70/2.4.71/

Personal d'Oficis

C-2

5

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª CONDUCTOR

2.4.63/2.4.69

Personal d'Oficis

C-2

2

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª PINTOR

2.4.55/2.4.65/2.4.67

Personal d'Oficis

C-2

3

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª SERRALLER

2.4.72

Personal d'Oficis

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 2ª PALETA

2.4.74/2.4.75

Personal d'Oficis

C-2

2

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

Grup Professional Agrupacions Professionals

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

SUBALTERN/A

2.5.3/

2.5.5./2.5.11

Agrupacions Professionals

AP

3

No es requereix titulació acadèmica

AJUDANT-PEÓ

2.5.16/2.5.17/2.5.18

2.5.20/2.5.21/2.5.23

2.5.24/2.5.25/2.5.26

2.5.27/2.5.28

Agrupacions Professionals

AP

11

No es requereix titulació acadèmica

2.2 SISTEMA DE SELECCIÓ PER CONCURS-OPOSICIÓ

Grup Professional Tècnic/a Superior

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

PSICÒLEG/A

2.1.10/2.1.11

Tècnic/a Superior

A-1

2

Llicenciatura o Grau

Grup Professional Tècnic/a Mig

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

TREBALL SOCIAL

2.2.22/2.2.23

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

TREBALL

2.2.54

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

LOGOPÈDIA

2.2.58

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

FISIOTERAPEUTA

2.2.60

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

MESTRE

2.2.73

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

PROFESSOR/A DE MÚSICA

2.2.87/2.2.92/

2.2.85

Tècnic Mig

A-2

3

Diplomatura o Grau

EDUCACIÓ SOCIAL

2.2.35/2.2.39

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

ACTIVITATS CULTURALS

2.2.103

Tècnic/a Mig

A-2

1

Diplomatura o Grau

Grup Professional Tècnic/a Auxiliar

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

EDUCADOR/A INFANTIL

2.3.16

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

ACTIVITATS ESPORTIVES

2.3.4

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Títol de Tècnic Mig

Grup Professional Auxiliar

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

ASSISTENT/A INFANTIL

2.4.32/2.4.37/2.4.78

Auxiliar

C-2

3

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

AUXILIAR DE SERVEIS DE JOVENTUT

2.4.4

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

CUINER/A

2.4.47

Auxiliar

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

Grup Professional Personal d'Oficis

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

OFICIAL 1ª SERRALLER

2.4.51

Personal d'Oficis

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª PINTOR

2.4.53

Personal d'Oficis

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

OFICIAL 1ª JARDINER/A

2.4.58

Personal d'Oficis

C-2

1

Graduat/da Educació Secundària, Graduat Escolar o Equivalent

Grup Professional Agrupacions Professionals

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

AJUDANT-PEÓ

2.5.15/2.5.19

Agrupacions Professionals

AP

2

No es requereix titulació acadèmica

3. PERSONAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ

3.1 SISTEMA DE SELECCIÓ PER CONCURS

Grup Professional Tècnic/a Mig

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

4.2.1/4.2.2

Tècnic/a Mig

A-2

2

Diplomatura o Grau

Grup Professional Tècnic/a Auxiliar

PLAÇA

CODIS

SOTS-ESCALA/CATEGORIA

GRUP

NÚM. VACANTS CONVOCADES

TITULACIÓ

TÈCNIC/A DE SO

4.3.1/4.3.2

Tècnic/a Auxiliar

C-1

2

Batxillerat o Tècnic Mig

TÈCNIC/A DE PUBLICITAT

4.3.4

Tècnic/a Auxiliar

C-1

1

Batxillerat o Tècnic Mig

Es fa públic per a informació general.

Cornellà de Llobregat, 25 de juliol de 2022

L'alcalde

Per delegació de firma segons Decret núm. 2711/19 de 12 de juliol de 2019

Sonia Jimenez López

Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Humans adjunta

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.