RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se hace pública la aprobación de la oferta pública de empleo para la estabilización de la ocupación temporal de los puestos de trabajo del personal funcionario del Consejo de Garantías Estatutarias para el año

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, per la qual es fa pública l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal dels llocs de treball del personal funcionari del Consell de Garanties Estatutàries per a l’any 2022.

El Ple del Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió de 25 de maig de 2022, després d'efectuar el tràmit de participació del personal al servei d'aquesta institució, en virtut de l'article 14 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i 3.1.del seu Reglament d'organització i funcionament, i atenent al que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, com també l'article 2 i la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, ha acordat aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal dels llocs de treball del personal funcionari del Consell de Garanties Estatutàries per a l'any 2022.

Per tant, en ús de les atribucions que em confereixen l'article 7.3 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, i l'article 12.l del Reglament d'organització i funcionament,

RESOLC:

Fer públic l'Acord del Ple del Consell, de 25 de maig de 2022, quant a l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal dels llocs de treball del personal funcionari del Consell de Garanties Estatutàries per a l'any 2022:

Primer. Places objecte de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022:

a) Grup A

Subgrup A1

- Lletrat/ada (nivell 25)

- Cap d'Informàtica i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (nivell 24)

- Cap de Protocol i Secretaria de la Presidència (nivell 24)

- Tècnic/a lingüístic/a (nivell 22)

Subgrup A2:

- Tècnic/a en Recursos Humans, Prevenció i Riscos Laborals (nivell 22)

b) Grup C

Subgrup C1

- Administratiu/iva (nivell 18)

Subgrup C2

- Responsable d'Habilitació dels Fons (nivell 16)

c) Grup AP

- Subaltern/a (nivell 14)

Totes aquestes places són de caràcter estructural i tenen consignació pressupostària en el pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2022.

Segon. Les places ofertes són objecte d'un procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada establert a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, a excepció de la plaça corresponent a lletrat/ada, que és objecte del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'article 2.1 de la Llei esmentada.

Tercer. El sistema selectiu d'accés a les places objecte del procés extraordinari de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021 és el de concurs, i el de la plaça objecte del procés de l'article 2.1 de la precitada Llei és el de concurs oposició. Les convocatòries dels processos corresponents, que s'hauran de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i d'executar i resoldre abans del 31 de desembre de 2024, es duran a terme amb garantia de l'acompliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Quart. Les persones aspirants hauran de complir els requisits generals i específics de participació que s'estableixin en les respectives convocatòries, d'acord amb les especificacions que consten a la Relació de llocs de treball del personal funcionari del Consell de Garanties Estatutàries, publicada per la Resolució de 3 de febrer de 2011 en el DOGC núm. 5816, d'11 de febrer de 2011, i posteriorment modificada. Una versió consolidada de l'esmentada Relació es troba en l'apartat de Transparència del lloc web oficial del Consell.

Contra l'Acord fet públic mitjançant aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el Ple del Consell en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També poden interposar-hi recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de l'esmentada publicació, segons els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar-hi qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de maig de 2022

Joan Vintró i Castells

President

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.